Privacy en disclaimer

PRIVACY EN DISCLAIMER

Hoewel wij bij het produceren en actueel houden van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of onjuist is. Maxado is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, ondernomen op basis van de informatie op deze site. Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze site komen uitsluitend toe aan Maxado of haar toeleveranciers. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxado. Op de Maxado internetsite is het volgende privacy statement van toepassing:

Privacy statement

Om de Maxado internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, heeft Maxado in een aantal gevallen persoonsgegevens nodig. Hieronder leggen wij uit welke gegevens Maxado voor welke doeleinden gebruikt en wat Maxado doet om uw privacy te beschermen. MAXADO adviseert u hiervan kennis te nemen vóór u gebruik maakt van de Maxado internetsite.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Maxado is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Maxado internetsite. Als gevolg van de aard van het internet in het algemeen en de infrastructuur van de Maxado organisatie en de Maxado internetsite in het bijzonder worden uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt.

Door gebruik te maken van de op onze internetsite aangeboden diensten geeft u toestemming voor de verwerking van uw op de Maxado internetsite verzamelde persoonsgegevens.

Maxado zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen aan derden buiten de Maxado-organisatie.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u brochures bestelt, solliciteert, vragen stelt, opmerkingen plaatst en/of gebruik maakt van andere diensten binnen de Maxado internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten), kunnen wij u vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Ook kan het gebeuren dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Maxado verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de MAXADO internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Maxado, al dan niet via de Maxado internetsite, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail plaatst en/of andere Diensten binnen de Maxado internetsite aanvraagt, is het mogelijk dat Maxado uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Beveiliging

Maxado heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Maxado toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

De mogelijkheid bestaat dat Maxado links opneemt naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Maxado is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Maxado raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

{{lineitem.Quantity}} x {{lineitem.FormattedPriceExVat}} {{lineitem.FormattedPriceExVat}}

Uw winkelwagen is leeg
Totaal {{basket.FormattedProductsTotalExVat}}
Afrekenen